Complete list of Johannes Christiaan Karel Klinkenberg's oil paintings

Dutch, 1852-1924
Hand-painted Johannes Christiaan Karel Klinkenberg Oil Painting Reproductions